Naše aktivnosti

Novosti

O nama

TUZLANSKA AMICA

Nastanak Tuzlanske Amice je vezan za grupu volontera koja u ratnom paklu nije željela samo gledati stradanja ljudi i razaranja koja su se dešavala, nego i učiniti nešto što bi makar malo umanjilo neizdrživu patnju kojoj su stanovnici bili izloženi. Prve aktivnosti su bile usmjerene ka pomoći ženama i djevojkama koje su na različite načine zlostavljane, tokom zatočenja u koncentracionim logorima.